RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez TB Pharma Tomasz Bednarz

  1. Administrowanie Twoimi danymi osobowymi

Administratorem twoich danych osobowych jest TB Pharma Tomasz Bednarz z siedzibą w Piasecznie 05-500 prz Warszawskiej 37/44

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

– pod numerem telefonu +48 690 355 933

– pod adresem e-mail na adres: tbednarz@tb-pharma.pl

– pisząc na adres: TB Parma Tomasz Bednarz , Warszawska 37/44 , 05-500 Piaseczno

2. Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych

Twoje dane w postaci adresu e-mail przetwarzamy w celu kontaktów handlowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody. Dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Natomiast odbiorcami twoich danych mogą być nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi,

Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziemy mogli kontaktować się w celach handlowych.

4. Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez ciebie zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem przez nas danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje prawo do:

a) Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

b) Sprostowania (poprawienia) danych;

c) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

e) Przeniesienia danych do innego administratora.

7. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

W każdej chwili można zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj https://giodo.gov.pl/.

 

9. Wykorzystywane danych celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Nie zamierzamy profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.